ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

y4623

นับว่าเป็นธนบัตรที่ระลึกอีกครั้งหนึ่งที่ควรค่าแก่การเก็บสะสมรักษาไว้ เพราะเป็นครั้งแรกในธนบัตรซึ่งออกใช้ของไทยที่มีภาพประธานของธนบัตรด้านหลังเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เมื่อยังดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสสำคัญนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้มีการจัดทำและออกใช้ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ชนิดราคา 100 บาท

y4622

y4764

ลักษณะด้านหน้าของธนบัตรที่ระลึกฯ ที่ออกใช้ในครั้งนี้มีลักษณะทั่วไป สี และขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 15 ซึ่งออกใช้หมุนเวียนอยู่ในช่วงระยะเวลานั้น โดยภาพประธานของธนบัตรด้านหน้าและลายน้ำในธนบัตรเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

y4621

ธนบัตรที่ระลึกซึ่งพิมพ์ออกใช้ในโอกาสนี้มีจำนวน 10,000,000 ฉบับ ธนบัตรทุกฉบับมีเลข ๙ นำหน้าหมวดอักษรไทย ธ และเลข 9 นำหน้าหมวดอักษรโรมัน P ตามด้วยหมายเลขจำนวน 7 หลัก ลายมือชื่อในธนบัตร นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จ่ายแลกให้แก่ประชาชนเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ราคาที่จ่ายแลกคือฉบับละ 100 บาท เท่ากับราคาหน้าธนบัตร โดยไม่มีการจัดทำปกแผ่นพับหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ธนบัตร

y4620

y4619

แต่หากสังเกตพลิกดูด้านหลังธนบัตรก็จะพบเห็นความแตกต่างจากธนบัตรชนิดราคา 100 บาท ที่ออกใช้หมุนเวียนอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นว่าภาพประธานของธนบัตรด้านหลังเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อยังดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงสายสร้อยและสายสะพายแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ

สำหรับภาพประกอบของธนบัตรด้านหลังภาพพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2515 มุมบนเบื้องซ้ายของธนบัตรด้านหลังมีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เบื้องหลังเป็นภาพธงชาติไทย และที่มุมล่างเบื้องซ้ายมีข้อความว่า “ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕”

y4618

y4767

ธนบัตรที่ระลึกซึ่งได้มีการจัดทำในลักษณะที่นำธนบัตรแบบที่ใช้หมุนเวียนอยู่มาเปลี่ยนภาพประธานและภาพประกอบด้านหลังธนบัตรก่อนหน้านี้ก็คือธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี พุทธศักราช 2553 (คลิกอ่าน) ด้วยรูปลักษณะหน้าตาของธนบัตรที่คล้ายคลึงและราคาที่จ่ายแลกไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 15 ที่ออกใช้หมุนเวียนอยู่ในเวลานั้น จึงเป็นธนบัตรที่ระลึกฯ ที่มีผู้นำไปใช้หมุนเวียนเช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป

จะหามาเก็บสะสมไว้ตอนนี้ก็หาได้ยากขึ้นหรือราคาซื้อขายต่อกันก็สูงกว่าราคาหน้าธนบัตรมากแล้ว !!!

ชัยพฤกษ์
24 ธันวาคม 2559