ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

y4900

ปี 2547 เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา หรือ 6 รอบ จึงเป็นอีกปีหนึ่งที่มีพระราชพิธีสำคัญคือ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ในโอกาสสำคัญนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ออกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชนิดราคา 100 บาท เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งนับว่าเป็นการออกธนบัตรที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เป็นครั้งที่ 9 นับตั้งแต่ที่มีการออกธนบัตรที่ระลึกเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2530 โดยธนบัตรที่ระลึกฯ ซึ่งออกใช้ในโอกาสนี้มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากธนบัตรที่เคยออกใช้ในบ้านเรามาตั้งแต่ปี 2445 ก็คือการพิมพ์ธนบัตรตามแนวตั้งซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การจัดพิมพ์ธนบัตรไทย Continue reading ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย (ปี 2545)

y4909

วันที่ 7 กันยายน 2445 ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการประกาศออกใช้ธนบัตร ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีการประกาศออกใช้ธนบัตร 5 ชนิดราคาด้วยกันคือ ชนิดราคา 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาท และ 1000 บาท ในโอกาสที่ปี 2545 เป็นปีที่ครบรอบ 100 ปี ของการมีธนบัตรใช้ในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย ชนิดราคา 100 บาท ซึ่งมีการนำออกจ่ายแลกให้แก่ประชาชนเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2545 จำนวนที่พิมพ์ออกใช้ 15,000,000 ฉบับ ซึ่งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำธนบัตรที่ระลึกฯ รุ่นนี้ที่ยังคงมีเหลือค้างอยู่จัดสรรให้แก่ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ นำไปจ่ายแลกให้กับประชาชนในราคา 100 บาท เท่ากับราคาหน้าธนบัตร ซึ่งจากการติดตามข่าวทางสื่อมวลชนก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในช่วงระยะเวลาที่อยากจะได้เก็บสิ่งสะสมต่าง ๆ ไว้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างนี้ Continue reading ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย (ปี 2545)

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี (ปี 2543)

y4920

ปี 2543 เป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่งเนื่องในอภิลักขิตสมัยครบ 50 ปีแห่งวันราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 และยังเป็นอภิลักขิตสมัยครบ 50 ปีแห่งวันบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ในโอกาสสำคัญยิ่งแห่งการครบรอบ 50 ปีของทั้ง 2 พระราชพิธีดังกล่าวนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ออกใช้ธนบัตรที่ระลึกจำนวน 2 ชนิดราคาด้วยกัน คือชนิดราคา 500000 บาท ซึ่งนับว่าเป็นธนบัตรที่มีราคาหน้าธนบัตรสูงที่สุดนับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีธนบัตรออกใช้มาเมื่อปี 2445 จนกระทั่งถึงปัจจุบันปี 2559 นี้ และอีกชนิดราคาหนึ่งก็คือชนิดราคา 50 บาท Continue reading ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี (ปี 2543)

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

y4932

ปี 2542 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา หรือ 6 รอบ จึงเป็นอีกปีหนึ่งที่มีพระราชพิธีสำคัญคือ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 และเป็นอีกปีหนึ่งที่มีสิ่งสะสมทั้งเหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของกรมธนารักษ์ ตราไปรษณียากรที่ระลึกของการสื่อสารแห่งประเทศไทยในยุคที่ยังไม่ได้แยกออกมาเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการออกธนบัตรที่ระลึกฯ ชนิดราคา 1000 บาท พร้อม ๆ กับการออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาทแบบใหม่ ที่เรียกว่าธนบัตรแบบ 15 Continue reading ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และธนบัตรพอลิเมอร์รุ่นแรกของไทย ปี 2539

y4957

ปี 2539 เป็นปีที่ประเทศไทยมีการจัดงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก และงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ 50 ปี หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการจัดทำของที่ระลึกกันขึ้นหลากหลายมากมาย จึงเป็นปีที่นักสะสมสิ่งของที่ระลึกได้มีของให้สะสมเพิ่มเยอะขึ้นอีกมาก ของที่ระลึกที่เป็นทางการและเป็นมาตรฐานก็มีทั้งเหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของกรมธนารักษ์ ตราไปรษณียากรที่ระลึกของการสื่อสารแห่งประเทศไทย และที่จะขาดหายไปไม่ได้ก็คือธนบัตรที่ระลึกของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการออกธนบัตรที่ระลึกถึง 3 ชนิดราคา โดยมีรูปแบบหน้าตาที่แตกต่างกันไป และออกใช้ต่างช่วงระยะเวลากันในปีนั้น Continue reading ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และธนบัตรพอลิเมอร์รุ่นแรกของไทย ปี 2539

ธนบัตรในรัชกาลที่ 9 “ธนบัตรชุดมหาราช และธนบัตรที่ระลึก 120 ปีกระทรวงการคลัง”

y4969

มีธนบัตรที่ออกใช้หมุนเวียนอยู่แบบหนึ่งที่มีชื่อเรียกกันในเหล่านักสะสมธนบัตรว่า “ธนบัตรชุดมหาราช” เนื่องจากภาพประธานที่อยู่ด้านหลังของธนบัตรแบบที่ว่านี้ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิดราคา เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาภิไธย “มหาราช” 3 พระองค์ และในโอกาสที่กระทรวงการคลังไดัรับการสถาปนาขึ้นมามีอายุครบ 100 ปี เมื่อปี 2538 ก็ได้มีการออกธนบัตรที่ระลึก โดยนำธนบัตรชนิดราคา 10 บาท ในธนบัตรชุดมหาราชนี้ มาพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมไว้ว่า “๑๒๐ ปี กระทรวงการคลัง วันที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๘” นับเป็นธนบัตรที่ระลึกแบบที่ 4 ของบ้านเราซึ่งได้นำมาเล่าถึงไว้ต่อเนื่องกันมาเป็นลำดับ Continue reading ธนบัตรในรัชกาลที่ 9 “ธนบัตรชุดมหาราช และธนบัตรที่ระลึก 120 ปีกระทรวงการคลัง”

ธนบัตร 1000 บาท แบบแรกในรัชกาลที่ 9 และธนบัตรที่ระลึกเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

y4978

ธนบัตรที่ระลึกซึ่งออกใช้เนื่องในมหามงคลวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร​ะบรมราชินีนาถ เมื่อปี 2535 นั้น มีอยู่ชนิดราคาเดียวคือ 1000 บาท เป็นธนบัตรที่มีลายน้ำพระฉายาสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร​ะบรมราชินีนาถ โดยมีรูปลักษณะทั่วไปอื่น ๆ เหมือนกับธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนแบบ 14 ชนิดราคา 1000 บาท เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้วยสีเทาเข้ม ซึ่งออกใช้เมื่อปี 2535 เช่นเดียวกัน ธนบัตรรุ่นนี้ ต้องนับว่าเป็นธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบแรกที่ออกใช้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ใช้หมุนเวียนอยู่นานประมาณ 7 ปี ก่อนที่จะมีการออกใช้ธนบัตรแบบ 15 ชนิดราคา 1000 บาท เมื่อปี 2542 และมีการเปลี่ยนสีในการพิมพ์ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท จากสีเทาเข้มมาเป็นสีน้ำตาลเข้ม ซึ่งก็ได้ใช้ต่อเนื่องมาจนถึง ธนบัตรแบบ 16 ชนิดราคา 1000 บาท ที่ใช้หมุนเวียนกันอยู่ในเวลานี้ Continue reading ธนบัตร 1000 บาท แบบแรกในรัชกาลที่ 9 และธนบัตรที่ระลึกเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ