นอนกลางดินกินกลางสวนที่สวนศิลป์บ้านดิน

ฟังแค่ชื่อก็เรียกให้สนใจได้แล้ว กับคำสี่คำที่ถูกนำมาใช้เป็นชื่อของสถานที่ที่บอกตัวตนว่าเป็น Art Center และ Home Stay คือคำว่า สวน ศิลป์ บ้าน และดิน ที่กระตุ้นความอยากที่จะได้รู้และไปเห็นความเป็นสวนศิลป์และบ้านดินที่ถูกจับเอามาอยู่รวมไว้ด้วยกัน ยิ่งได้ยินแต่ละชื่อของคนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ด้วยแล้ว ก็ยิ่งต้องหาโอกาสไปแวะเยี่ยมเยือนสักครั้ง หนึ่งนั้นคือครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน อีกหนึ่งคือครูนาย มานพ มีจำรัส และอีกหนึ่งก็คือครูดี ช่างหม้อ ดุษฎี รักษ์มณี Continue reading นอนกลางดินกินกลางสวนที่สวนศิลป์บ้านดิน