Category Archives: สระแก้ว

คิดถึงวันวานที่หวานอยู่ เมื่อครั้งได้ไปดูเรื่องสังวาสที่ชายแดน (2:ภาพพิศวาสบาดตา)

ย้อนภาพวันวานของชายแดนไทย-เขมรที่ได้ไปเห็น เมื่อครั้งที่ยังคบหากันตามประสาเพื่อนข้างบ้าน ซึ่งการอยู่ด้วยกัน หรือการอยู่ร่วมกันนี้ มีคำนามในภาษาบาลีและสันสกฤตที่ใช้เรียกเหมือนกันว่า สังวาส ซึ่งเป็นที่มาของหัวข้อเรื่อง เมื่อเริ่มเขียนก็ตั้งใจว่าจะเขียนให้จบลงในตอนเดียว แต่เขียนไปเขียนมากลายเป็นคนเรื่องมากจบไม่ยอมลง จบตอนแรกก็เล่าเรื่องที่ไปเห็นมาที่ชายแดนได้แค่ 2 จังหวัด คือชายแดนด้านจังหวัดตราดกับจันทบุรี แล้วจบลงด้วยว่าไปนอนค้างคืนนับดาวอยู่ที่ปากทางเข้าน้ำตกสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี Continue reading คิดถึงวันวานที่หวานอยู่ เมื่อครั้งได้ไปดูเรื่องสังวาสที่ชายแดน (2:ภาพพิศวาสบาดตา)