Category Archives: ศรีสะเกษ

คิดถึงวันวานที่หวานอยู่ เมื่อครั้งได้ไปดูเรื่องสังวาสที่ชายแดน (3:นาสนา)

ผ่านมาแล้ว 2 ตอน กับเรื่องราวริมรั้วชายแดนไทยกับเขมร ที่ไปเริ่มต้นเดินทางมาจากบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เลาะเรื่อยขึ้นมาทางจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว จนถึงบ้านตาพระยา อำเภอตาพระยา ก่อนจะไปจบไว้ที่การมาหยุดพักนอนอยู่ที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ย้อนภาพของวันวานมาไว้ ด้วยความคิดถึงวันหวานที่เคยมีอยู่ Continue reading คิดถึงวันวานที่หวานอยู่ เมื่อครั้งได้ไปดูเรื่องสังวาสที่ชายแดน (3:นาสนา)

ช่องสะงำ ช่องทางชายแดนที่กำลังจะเปลี่ยนหน้าตา

ช่องสะงำ เป็นชื่อของช่องทางชายแดนที่ใช้ในการสัญจรติดต่อกันระหว่างราษฎรไทยกับกัมพูชามาตั้งแต่ครั้งอดีต ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ของกัมพูชาเรียกว่าช่องจวม อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย Continue reading ช่องสะงำ ช่องทางชายแดนที่กำลังจะเปลี่ยนหน้าตา