Category Archives: มุกดาหาร

ตามรอยแม่น้ำโขง เช่าห่วงยางลงเล่นน้ำที่แก่งกะเบา

ตามรอยแม่น้ำโขงที่เริ่มต้นการเดินทางจากเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เรื่อยมาจนกระทั่งสายน้ำหายเข้าไปในแผ่นดินลาว แล้วกลับมาเจอกันอีกทีที่จังหวัดเลย ก่อนที่จะผ่านเข้ามาที่จังหวัดหนองคาย และนครพนม Continue reading ตามรอยแม่น้ำโขง เช่าห่วงยางลงเล่นน้ำที่แก่งกะเบา