Category Archives: นครพนม

ตามรอยแม่น้ำโขง ไหว้พระธาตุพนมแล้วค่อยไปชมสองฝั่งโขง

วันนี้ชวนเดินทางไปอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งสิ่งแรกที่คนเดินทางมักเลือกทำเมื่อไปถึงไปอำเภอธาตุพนม ก็คือการได้ไปกราบไหว้บูชาองค์พระธาตุพนม ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร Continue reading ตามรอยแม่น้ำโขง ไหว้พระธาตุพนมแล้วค่อยไปชมสองฝั่งโขง

เยี่ยมบ้านเก่าลุงจิน หรือ โฮจิมินห์ของคนเวียดนาม ที่นครพนม

เลยออกไปจากริมฝั่งน้ำโขงในตัวเมืองนครพนมประมาณ 3 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 22 ที่จะไปสกลนคร ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 2 จะมีทางแยกซ้ายเข้าไปที่บ้านนาจอก หรือบ้านใหม่ และบ้านหนองญาติ ชุมชนชาวญวนที่มารวมกันอยู่อาศัยกว่าร้อยปีแล้ว Continue reading เยี่ยมบ้านเก่าลุงจิน หรือ โฮจิมินห์ของคนเวียดนาม ที่นครพนม

ตามรอยแม่น้ำโขง สายสัมพันธ์เชื่อมโยงจากโขงนครพนมถึงเวียดนาม

แม่น้ำโขงเมื่อมองออกไปจากฝั่งนครพนม จะเห็นเทือกเขาทอดยาวอยู่เป็นแนวบนฝั่งลาว เป็นความงดงามทางธรรมชาติที่ฝังใจผู้ที่ได้ไปเยือน ชื่อเทือกเขาที่อาจบ่งบอกถึงเผ่าชนผู้อาศัยอยู่บนฝั่งฟากนั้น ชื่อนั้นก็คือ เทือกเขาแดนลาว Continue reading ตามรอยแม่น้ำโขง สายสัมพันธ์เชื่อมโยงจากโขงนครพนมถึงเวียดนาม

ตามรอยแม่น้ำโขง ลงไปไหว้พระพุทธบาทกลางโขงที่ท่าอุเทน

แม่น้ำโขงเมื่อไหลผ่านเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครพนม จะไหลผ่านอำเภอบ้านแพง และอำเภอท่าอุเทน ก่อนที่จะไหลผ่านอำเภอเมืองนครพนม ถ้าวิ่งรถไปตามทางหลวงหมายเลข 212 จากจังหวัดหนองคายมุ่งหน้าจังหวัดนครพนม ก่อนที่จะถึงตัวอำเภอท่าอุเทนประมาณ 18 กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้าบ้านไชยบุรี จุดชมแม่น้ำสองสีอีกแห่งหนึ่ง บริเวณปากแม่น้ำสงครามที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง Continue reading ตามรอยแม่น้ำโขง ลงไปไหว้พระพุทธบาทกลางโขงที่ท่าอุเทน