Category Archives: หนองคาย

สวยสองสายโขงที่สังคมขึ้นเขาเข้าชมวัดผาตากเสื้อ

จุดที่ดูแม่น้ำโขงได้สวย ๆ อีกที่หนึ่งอยู่บนหน้าผาใกล้ ๆ กับตัวอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เคยเป็นภาพอยู่ในหนังโฆษณากาแฟที่แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ เล่น เมื่อสักสองปีก่อน แม่น้ำโขงช่วงที่ผ่านตัวเมืองอำเภอสังคมฝั่งที่ชิดลาว แม่น้ำจะแยกออกเป็นสองสาย ระยะทางช่วงนั้นยาวประมาณสัก 5 กม. แผ่นดินกึ่งกลางแม่น้ำโขงทั้งสองสายจึงมีสภาพเป็นเกาะ แต่ไปยืนริมน้ำแถว ๆ ตลาด ก็ดูไม่ออกว่าเป็นเกาะ ต้องมองจากที่สูงอย่างที่วัดผาตากเสื้อ

Continue reading สวยสองสายโขงที่สังคมขึ้นเขาเข้าชมวัดผาตากเสื้อ

เซียมซี ใบที่ 15 ของหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย

ไปถึงหนองคายถ้าไม่ได้ไปเดินดูตลาดท่าเสด็จกระตุ้นเงินให้ไหลออกจากระเป๋าก็ดูเหมือนจะขาดอะไรไป มีทั้งร้านขายของ และร้านอาหารรสชาติดีหลายร้าน เดินกันจนเมื่อยแล้วก็ยังไม่ทั่ว ไม่ไกลกันนักไปตามถนนโพธิ์ชัยที่จะออกไปทางอำเภอโพนพิสัย เป็นที่ตั้งของอารามหลวงวัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั้งสองฝั่งโขง Continue reading เซียมซี ใบที่ 15 ของหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย