Category Archives: สุราษฎร์ธานี

อยากรู้ความเก่าของเมืองไชยา ดูได้จากพระบรมธาตุไชยา

ไชยา เป็นชื่อของอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่เหนือตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาประมาณ 38 กม. ความเก่าของเมืองไชยาต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์ที่ว่ากันว่า ที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 1202 ถึง 1700 กว่า ๆ ความเก่าของเมืองไชยาอาจจะดูได้จากพระบรมธาตุไชยา ซึ่งเป็นพุทธเจดีย์ทรงปราสาทศิลปกรรมแบบศรีวิชัย อายุอยู่ในสมัยช่วงปี พ.ศ.1300 แต่ประวัติความเป็นมาหรือเรื่องเล่าว่าใครเป็นคนสร้าง หรือแต่ครั้งโบราณกาลได้มีการบูรณะแต่งเติมกันมากี่ครั้ง ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ยินคนพูดถึงไว้ Continue reading อยากรู้ความเก่าของเมืองไชยา ดูได้จากพระบรมธาตุไชยา