Category Archives: เลย

พระคุ้มคน คนคุ้มพระ พระเจ้าองค์แสนวัดโพธิ์ชัยและภาพผนังวิถีสองยุค

เมื่อไม่กี่วันก่อนเขียนเล่าไว้ว่าที่เลยมีวัดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อคล้าย ๆ กันอยู่สองวัด วัดหนึ่งชื่อวัดโพนชัย อยู่ที่บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย เป็นวัดเก่าแก่ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพญานาคและผีตาโขน กับวัดโพธิ์ชัย อยู่ที่บ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่และพระพุทธรูปองค์แสน เรื่องของวัดโพนชัยนั้นได้เขียนเล่าไปแล้ว วันนี้มาเขียนถึงวัดโพธิ์ชัยบ้าง

Continue reading พระคุ้มคน คนคุ้มพระ พระเจ้าองค์แสนวัดโพธิ์ชัยและภาพผนังวิถีสองยุค

เห็นรูพญานาคยังอยู่ดี หนีผีบุญไปแวะหาผีตาโขนวัดโพนชัย

ที่เลยมีวัดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อคล้าย ๆ กันอยู่สองวัด วัดหนึ่งชื่อวัดโพนชัย อยู่ที่บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย เป็นวัดเก่าแก่ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพญานาคและผีตาโขน กับวัดโพธิ์ชัย อยู่ที่บ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่และพระพุทธรูปองค์แสน อยากจะดูอะไรจะได้ไปให้ถูกวัด

Continue reading เห็นรูพญานาคยังอยู่ดี หนีผีบุญไปแวะหาผีตาโขนวัดโพนชัย

รักสองสีศรีสองรัก วัดหรือไม่ อะไรอยู่หลังประตูกระจก

พระธาตุศรีสองรักอยู่ในตัวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามประวัติบอกว่าเจดีย์พระธาตุศรีสองรักแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี 2106 หรือเมื่อ 450 ปีมาแล้ว เป็นปูชนียสถานสำคัญที่ผูกพันกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับลาว อยู่ใกล้ ๆ กันกับวัดเนรมิตวิปัสสนา วัดที่มีสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัดก่อด้วยศิลาแลง

Continue reading รักสองสีศรีสองรัก วัดหรือไม่ อะไรอยู่หลังประตูกระจก

สวยไม่ยอมสร่างอย่างศิลาแลงวัดเนรมิตวิปัสสนา

วัดเนรมิตวิปัสสนาอยู่ในตัวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ใกล้ ๆ กันกับพระธาตุศรีสองรัก เคยไปมาหนแรกเมื่อปี 2550 ได้ตื่นตากับความสวยงามของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัดที่ก่อด้วยศิลาแลง ตื่นใจกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดลูกหูลูกตาภายในบริเวณวัด และความสงบไม่วุ่นวายที่ไม่ปล่อยให้มีของเอามาขายกันอยู่ในบริเวณวัด

Continue reading สวยไม่ยอมสร่างอย่างศิลาแลงวัดเนรมิตวิปัสสนา

วัดเนรมิตวิปัสสนา วัดป่าสถาปัตยกรรมศิลาแลง ที่ด่านซ้าย

ออกจากตัวอำเภอหล่มเก่าไปได้ประมาณ 40 กิโลเมตร อยู่บนยอดเขาก่อนเข้าตัวอำเภอด่านซ้าย เห็นตัวเมืองเหมือนจะแอบอยู่ในแอ่งเขา  แล้วก็ได้เห็นโบสถ์กับเจดีย์วัดแห่งหนึ่งสวยเด่นโดนตา คิดกำหนดเป็นเป้าหมายว่าเดี๋ยวจะต้องได้ไปแวะเยี่ยมเยียน Continue reading วัดเนรมิตวิปัสสนา วัดป่าสถาปัตยกรรมศิลาแลง ที่ด่านซ้าย