Category Archives: ราชบุรี

เจ็ด กม.จากเจ็ดเสมียน เขาสองเขากับคนสองขา เขาพระใหญ่และเขาเจ้าแม่กวนอิม

เจ็ดเสมียนเป็นชื่อของตำบลและหมู่บ้านในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถ้าย้อนไปดูประวัติความเป็นมาตั้งแต่เมื่อร้อยกว่าปีก่อน ก็ว่ากันว่าเคยมีฐานะเป็นอำเภอมาก่อน เพราะเป็นถิ่นที่มีความเจริญจากการค้าขายทั้งทางน้ำและทางรถไฟ ก่อนที่จะมีการย้ายที่ตั้งของตัวอำเภอไปเป็นอำเภอโพธารามมาจนถึงปัจจุบัน แล้วไม่รู้ไป ๆ มา ๆ อีท่าไหน ที่นี่ยังกลายเป็นแหล่งของไช้โป๊วอร่อยของเมืองไทย ทั้ง ๆ ที่แหล่งที่ปลูกหัวไช้เท้าที่เอามาใช้ทำไช้โป๊วนี้ก็ไม่ได้ปลูกกันอยู่ที่นี่แล้ว Continue reading เจ็ด กม.จากเจ็ดเสมียน เขาสองเขากับคนสองขา เขาพระใหญ่และเขาเจ้าแม่กวนอิม

เขียนให้มีสาระถึงต้นสาละข้างโบสถ์ทองคำร้อยล้านของวัดพระศรีอารย์

ได้ยินคำว่าโบสถ์ทองคำเข้า ใครบ้างจะไม่ตื่นหู คิดแรกก็นึกว่าน่าจะอยู่แถว ๆ อำเภอพระทองคำ เมืองโคราช เพราะฟังชื่อแล้วดูน่าจะเป็นของคู่กัน แต่คนเล่าบอกว่าโบสถ์ที่ว่านี้อยู่ที่อำเภอโพธาราม เมืองราชบุรี หาโอกาสพอที่จะเจียดวันว่างได้ก็เลยแวะไปดูให้เห็นกับตา Continue reading เขียนให้มีสาระถึงต้นสาละข้างโบสถ์ทองคำร้อยล้านของวัดพระศรีอารย์